Vad vi gör

Stödboende i spridd form

Stödboende i spridd form erbjuds i två olika verksamheter – ungdomar 16-20 år samt vuxna över 21 år. På Flexbo Resurs & Individstöd anser vi att ett tryggt boende är en nyckel till positiv förändring hos en individ. Genom lyhördhet och flexibilitet ser en kvalificerad kontaktperson/boendestödjare tillsammans med klient och handläggare över klientens behov, styrkor och egna önskemål och formar insatsen därefter. Klienten tilldelas en fristående lägenhet, utan koppling till andra klienter och ges verktyg och kunskaper för uppnå allt mer självständigt boende och en vardag som klienten själv finner meningsfull.

Stödboende i kollektiv form

Vi erbjuder stödboende i kollektiv form för vuxna över 20 år där klienten bor självständigt i en egen lägenhet med tillgång till personal. Boendestödjare finns tillgänglig för stöd i hemmet gällande hushållsskötsel, rutiner i vardagen mm. Målet är att klienten ska följa hyreslagen och inom en snar framtid utveckla färdigheter för att kunna bo mer självständigt och på sikt helt kunna sköta sitt egna boende

Bostad i väntan på

Vi erbjuder också boende i väntan på ”bostad först” eller uppdragsgivarens egna försökslägenheter. Här erbjuds personen en lägenhet med ett eget hyresavtal. Alla som flyttar in får en kvalificerad kontaktperson/boendestödjare. Detta för att stötta personen i väntan på en mer permanent lösning ifråga om boende. Fokus i denna insats är att finna, få och behålla en bostad. Här är personer välkomna som har underhållsbehandling samt sidomissbruk.

Grundregler i väntan på bostad först

  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Stöd baseras på skademinskning
  • Rätten till val och självbestämmande
  • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  • Bostad och behandling ska separeras från varandra
  • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  • Stöd riktas till återhämtning
  • Flexibelt stöd

Skyddat boende

Flexbo´s skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö. Flexbo förfogar över ett stort antal lägenheter. Dessa är belägna enskilt i allmänna bostadsområden och bedrivs ej i kollektivform. Samtliga lägenheter är fullt utrustade för snabba inflyttningar/omflyttningar.

Vår tjänst skyddat boende har flera olika verksamhetsområden och vi på Flexbo har valt att inte informera kring dessa tjänster på vår hemsida. Är du en handläggare eller en person som vill veta mer tveka inte på att kontakt oss.

Kvalificerat Kontaktmannaskap

För den som inte är i behov av boende men ändå behöver stöd och vägledning att uppnå en god vardag erbjuds kvalificerat kontaktmannaskap. Utifrån klientens intressen och styrkor skräddarsyr kontaktperson och klient en plan för sysselsättning där klienten ges stöd och motivation för att uppnå en god vardag. Kvalificerad kontaktperson finns tillgänglig för stödjande samtal och motivation och utgår från klientens miljö och sammanhang med fokus på klientens styrkor och färdigheter. Kvalificerat kontaktmannaskap bedrivs i fem alt tio timmar i veckan.

Utökat stöd

För den som behöver extra mycket stöd, kanske vid uppstart av insats, under tuffare perioder eller under hela vistelsen finns utökat stöd där den kvalificerade kontaktpersonen vägleder och stöttar klienten i större omfattning än i de andra tjänsterna. Stödet innebär vägledning till sysselsättning, stöd i vardags- samt helgplanering, lägenhetsskötsel samt att hitta en vardag som klienten finner meningsfull gällande såväl relationer som aktiviteter.

Vad insatsen innefattar beslutas tillsammans med klient och handläggare för att uppnå bästa möjliga stöd för den enskilda individen.

Vid placeringförfrågor samt mer information kontakta oss på 08-200 444