Utredningsboende
Tryggt boende

Våra utredningsboenden möjliggör för våra uppdragsgivare att kunna erbjuda personer som är i behov av ett tryggt boende en interimistisk lösning i väntan på utredning, beslut och handläggning. Vi erbjuder gemensamma samt enskilda boende under en begränsad period. Samtliga våra utredningsboenden är alkohol och drogfria.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.