Träningslägenhet
Träningslägenheter centralt

Målgrupp: Unga vuxna, Vuxna av båda könen som under en kortare tidsperiod behöver en anhalt med begränsad tillsyn och ett lättare stöd.

Vår verksamhet förfogar över ett stort antal lägenheter i Stockholmsområdet. Dessa är belägna enskilt i allmänna bostadsområden. Samtliga lägenheter är fullt utrustade för snabba inflyttningar. Insatserna vi bedriver i våra träningslägenheter är av miljöterapeutisk karaktär.

Inom ramen för träningslägenhet får klienten lära sig att sköta ett hem med allt vad det innebär ifråga om ekonomi, kosthållning, städning samt att göra lägenheten trivsam. Allt innehåll i vårt koncept för träningsboende syftar till att förbereda våra klienter, så att de både praktiskt och mentalt är förberedda för ett eget boende när tiden är mogen för detta. För att nå denna ”nivå” praktiserar våra klienter kognitiv färdighetsträning i samverkan med sin kontaktperson.

Kortfattat handlar det om att klienten får verktyg för att kunna hantera hämmande personlighetsdrag såsom exempelvis undfallenhet eller aggressivitet. Att flytta till ett helt eget boende innebär ett stort ansvarstagande. Klienten måste stå för sina handlingar och ta konsekvenserna av dessa.

(Innehållet i insatsen, Träningslägenhet, kan även kombineras med Startprogrammet).

I väntan på

Vi erbjuder även träningslägenheter i väntan på att någon av uppdragsgivarens egna försökslägenheter blir ledig. Fokus i denna insats är densamma som gäller för ”I väntan på”, men också att förbereda personen på att få och klara av att behålla en försökslägenhet inom uppdragsgivarens egen verksamhet.

Här är även personer välkomna som har underhållsbehandling samt sidomissbruk.

Fullt utrustad lägenhet

Narkotiska preparat, alkohol, kriminalitet, våld eller hot om våld får inte förekomma. Dessa regler finns i det boendekontrakt som klienten skall underteckna innan inflyttning.

(Klienten har möjlighet att efter överenskommelse ta med visst möblemang och utrustning till träningslägenheten).

Det individuella stödarbetet styrs och följs upp genom den gemensamt framtagna genomförandeplanen.

Lägenheterna är fullt utrustad med möbler, husgeråd samt TV.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.