Stödboende
Centralt Stödboende

Målgrupp: Ungdomar, Unga vuxna med problematik som relaterar till social problematik, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, annat socialt nedbrytande beteende.

Under hösten 2019 kommer vi att komplettera de befintliga alternativen för stödboende i Stockholmsområdet med ett stödboende beläget centralt i Midsommarkransen med närhet till kommunikationer och all tänkbar närservice. Boendet kommer att inrymma nio mindre lägenheter, som är fullt utrustade för självhushåll.

Förberedande för eget boende

Den övergripande målsättningen i denna insats är att klienten höjer sin förmåga i att leva självständigt och ansvarstagande och lär sig ta konsekvenserna av sina beslut och handlingar.

Vanliga hyresgäster och klienter placerade genom oss kommer att bo i samma fastighet vilket är att föredra, eftersom vi då erbjuder liknande förutsättningar för våra boende som gäller generellt för våra stödboenden (stort antal lägenheter belägna enskilt över hela Stockholmsområdet i allmänna bostadsområden).

I fastigheten finns även en lägenhet/kontor för personal då detta stödboende är bemannat dygnet runt.

Hjälp & Planering

Stödboende i vår regi innebär en strukturerad vardag med fasta rutiner för i stort sett allt – regler och förhållningssätt, ekonomi, hushållssysslor, skola/praktik, fritidsaktiviteter, sociala nätverk. Insatsen är generellt präglad av ett konsekvenstänk där bra beteende premieras och dåligt uppmärksammas och relevant åtgärd vidtas.

Utifrån de individuella planeringarna och genomförandeplanerna arbetar vi nära våra klienter utan att ge avkall på att agera professionellt. Vi arbetar lösningsinriktat inom ramen för individens förutsättningar/förmågor och motiverar, ger stöd och respons fortlöpande i den färdighetsträning som klienten bedriver, för att komma tillrätta med sina svaga sidor och konsekvenserna av dessa.

För att kunna arbeta på detta sätt i samverkan med klienten är en ömsesidig respekt och tillit helt avgörande. Därför ställer vi höga krav på våra kontaktpersoner både ifråga om formell kompetens, intuitiv förmåga och social kompetens.

Nolltolerans 

Narkotiska preparat, alkohol, kriminalitet, våld eller hot om våld får inte förekomma. Dessa regler finns i det boendekontrakt som klienten ska underteckna före inflyttning.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.