Skyddat Boende
Skyddat boende

Flexbo´s skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Flexbo kan erbjuda skyddat boende över hela Sverige för män och kvinnor i alla åldrar. Även barn tillsammans med föräldrar/förälder som är i behov av skyddsåtgärder på grund av våld eller hot om våld.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.