Ramavtal och Tillstånd

Flexbo Resurs & Individstöd har ramavtal med flera kommuner inom Stockholms län och runt om i landet från Skåne upp till Norrbottens län.
Kontakta oss på info@flexbo.se om ni vill veta mer om våra ramavtal.

Flexbo har tillstånd av IVO att bedriva stödboende för ungdomar mellan 16-20 år:

  • Social problematik
  • Ensamkommande
  • Konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation

Vid placeringförfrågor samt mer information kontakta oss på 08-200 444