Ramavtal och Tillstånd

Flexbo har ramavtal med följande kommuner:

Stockholm Stad
Ekerö kommun
Södertälje kommun
Tierp kommun
Knivsta kommun
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Köpings kommun
Lindesbergs kommun         
Surahammars kommun

Surahammars kommun
Huddinge kommun
Nykvarn kommun
Östhammar kommun
Arboga kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Ljusnarsbergs kommun
Örebro kommun

Nynäshamn kommun
Salems kommun
Enköpings kommun
Heby kommun
Askersunds kommun
Hällefors kommun
Kungsörs kommun
Lekebergs kommun
Nora kommun

Flexbo har tillstånd av IVO att bedriva stödboende för ungdomar mellan 16-20 år:

  • Social problematik
  • Ensamkommande
  • Konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation

Vid placeringförfrågor samt mer information kontakta oss på 08-200 444

Kontakta oss