Om Oss

Information om oss

Flexbo Resurs & Individstöd erbjuder Stödboende i olika former. På Flexbo Resurs & Individstöd anser vi att alla har rätt till ett tryggt boende. Genom lyhördhet och flexibilitet ser vi tillsammans med klient och handläggare över klientens behov, styrkor och egna önskemål och formar insatsen därefter. Klienten tilldelas en fristående lägenhet och ges verktyg och kunskaper för att uppnå ett allt mer självständigt liv och en vardag som klienten själv finner meningsfull.

Vår ledningsgrupp har mångåriga samlade erfarenheter av att arbeta med olika inriktningar inom både öppen- och heldygnsvård åt Stockholms Stad och kranskommunerna runt om i Mälardalen.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter i samtliga ärenden är att medverka till självständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid uppnår ett allt mer självständigt boende och en vardag som klienten själv finner meningsfull.

Kvalitet

Inom vår verksamhet är alla delaktiga i kvalitetsarbetet – klienter, medarbetare, chefer. Genom allas ansvarstagande, engagemang och ett ständigt öppet forum för samtal i ämnet, har vi skapat en anda som vi värnar om. För oss handlar det mycket om värdegrundsfrågor.

De fel och brister som trots allt uppenbarar sig tar vi oss an med inställningen att dessa bistår oss i att bli bättre. Vår främsta värdemätare i sammanhanget är våra klienter samt uppdragsgivare. Av dem får vi den viktigaste kunskapen om vilken nivå vi befinner oss på ifråga om kvalitet.

Värdegrund

Flexbo resurs och individstöd arbetar ute efter en humanistisk människosyn där vi värdesätter alla människors lika värde, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

Dessa fyra värdeord ligger till grund för hela vår verksamhet:

Respekt:

Vi ser varje individ där den befinner sig och utgår från dennes förutsättningar samt behov. Värnar om människors delaktighet och inflytande över sin egen livssituation.

Trygghet:

Vi värnar om allas trygghet såväl klient, personal, beställare samt övriga medmänniskor. Vi värnar om rätten till personlig integritet samt vikten av självbestämmande.

Ansvar:

För oss är det viktigt att vi tar ansvar hela vägen och står för det vi lovar. Vi är ansvarsfulla genom att vara lyhörda mot våra klienter, varandra och uppdraget.

Flexibilitet :

Vi vill vara flexibla samt tillmötesgående och eftersträvar att leverera tjänster till uppdragsgivare som motsvarar efterfrågan utifrån den enskilde individens behov.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Klicka här