Kvalitet
Kvalitet & Riktlinjer

Inom vår verksamhet är alla delaktiga i kvalitetsarbetet – klienter, medarbetare, chefer. Genom allas ansvarstagande, engagemang och ett ständigt öppet forum för samtal i ämnet, har vi skapat en anda som vi värnar om. För oss handlar det mycket om värdegrundsfrågor. Kärnan i vårt systematiska kvalitetsarbete är:

  • att följa lagar, riktlinjer, förordningar
  • att visa respekt för individens inneboende värde
  • att visa respekt för individens frihet att fatta egna beslut
  • att arbeta för individens inkludering i samhället
  • att vara tillgänglig för klienten ifråga om kommunikation och information
  • att stå upp för individens rättigheter
  • att stå upp för metoder som leder till delaktighet och jämlikhet

De fel och brister som trots allt uppenbarar sig tar vi oss an med inställningen att dessa bistår oss i att bli bättre. Vår främsta värdemätare i sammanhanget är våra klienter. Av dem får vi den viktigaste kunskapen om vilken nivå vi befinner oss på ifråga om kvalitet.