Kvalificerat Kontaktmannaskap
Skräddarsydd insats

Flexbo erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap/boendestöd för män och kvinnor i alla åldrar som befinner sig i riskzonen för droger, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Insatsen omfattar fem till tio timmar per vecka.

Insatsen följer ingen programinriktning utan utgår helt från individens behov, önskemål och förutsättningar. Arbetet sker i samverkan med den enskildes nätverk i närmiljön. Målsättningen med insatsen är att den enskilde på kort tid ska få insikter som underlättar att fatta bra beslut både i nutid och i längre perspektiv.

Insatsen pågår i tre till sex månader. Därefter görs en bedömning och utvärdering av insatsen. Under tiden som insatsen pågår får ansvarig handläggare regelbunden skriftlig rapportering.

Kvalitet & Effektivitet

För våra kontaktpersoner/boendestödjare gäller det att vara flexibla och tillgängliga om utfallet på insatsen ska bli lyckad. Vi inser att i vissa ärenden ligger inte den enskildes behov i paritet med omfattningen av vår insats, men en fördel med att arbeta ”avgränsat” är att behoven och problembilden tydliggörs efter relativt kort tid.

Då fyller även insatsen en funktion som ett värdefullt underlag för modifierade eller andra insatser.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.