Välkommen till Flexbo Resurs & Individstöd

Vi bemöter breda målgrupper med varierande behov och håller hög kvalitet i varje enskilt ärende.

Vad gör vi | Placeringsförfrågan | För dig som är i behov av stöd

Flexbo Resurs & Individstöd arbetar brett inom social rehabilitering relaterat till missbruk, kriminalitet, psykosociala och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt skyddsbehov.

Vårt nätverk är omfattande. Därför kan vi oftast snabbt erbjuda alternativa boendeformer med individuellt anpassade insatser.

Vår målsättning är att medverka till korta, kostnadseffektiva insatser präglade av kvalitet, som en länk till kommuners och stadsdelsförvaltningars egna verksamheter.

Vid placeringförfrågor samt mer information kontakta oss på 08-200 444

Vad gör vi?

Stödboende

Vi erbjuder Stödboende i spridda lägenheter som riktar sig till ungdomar 16-20 år samt vuxna över 21 år. 

Vi erbjuder också stödboende i kollektiv form för vuxna över 20 år där klienten bor självständigt i en egen lägenhet med tillgång till personal.

Läs mer här

Bostad i väntan på

Vi erbjuder boende i väntan på ”bostad först” eller uppdragsgivarens egna försökslägenheter

Läs mer här

Skyddat boende

Flexbo´s skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Läs mer här

Bostad i väntan på

Vi erbjuder boende i väntan på ”bostad först” eller uppdragsgivarens egna försökslägenheter

Läs mer här

Skyddat boende

Flexbo´s skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Läs mer här

Kvalificerat Kontaktmannaskap

För den som inte är i behov av boende men ändå behöver stöd och vägledning att uppnå en god vardag erbjuds kvalificerat kontaktmannaskap.

Läs mer här

Vill du veta mer eller göra en placeringsförfrågan kontakta oss på 08-200 444

Eller klicka här

För dig som är i behov av stöd

Börja med att kontakta den kommun du tillhör. Har du redan en socialsekreterare kontakta hen och informera om din situation.

Socialtjänsten kommer att utreda ditt behov av stöd och se över hur vidare de kan hjälpa dig.

Om socialtjänsten gör bedömningen att vi på Flexbo kan tillgodose ditt stödbehov kommer de att kontakta oss.

Därefter bokas ett informationsmöte där vi tillsammans gör en planering samt diskuterar hur dina behov och önskemål ser ut.