.

Vi kan bemöta breda målgrupper med skiftande problematik och i varje enskilt ärende hålla hög kvalitet.
Vid placeringsfrågor samt mer information kontakta oss på 08-200 444

.

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.